Körningar

< 2021 >
September
«
»
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
augusti
augusti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Årsmöte 2021 kl 18.30
  18:30 -20:00
  2021-09-16

  PIONJÄRVÄGEN 6, 451 34 Uddevalla, Sverige

  PIONJÄRVÄGEN 6, 451 34 Uddevalla, Sverige

  Föreningen kommer i samband med årsmötet att bjuda på fika.

  Dagordning Årsmöte 2021-09-16 kl 18.30
  1. Mötets öppnande.
  2. Val mötesordförande.
  3. Val av mötessekreterare.
  4. Val av två personer att justera protokollet.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Fastställande av röstlängd.
  7. Årsmötets behöriga utlysande.
  8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
  10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.
  11. Val av ordförande på 2 år
  12. Val av vice sekreterare på 2 år
  13. Val av tre ledamöter på 2 år
  14. Val av två revisorer på 1 år.
  15. Val av valberedning.
  16. Fastställande av årsavgift.
  17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
  18. Mötet avslutas.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
oktober
oktober
oktober