Välkommen till Årsmöte

den 16 September kl. 18.30 på Bohusläns försvarsmuseum Pionjärvägen 6 i Uddevalla
Hjärtligt VälkomnaDatum för höstens körningar och försenat årsmöte 2021

*4 September   Nigges Garage       Lat.58.422213 Long.11.926603

16 September   Årsmöte kommer att hållas kl 18.30 på Bohusläns Försvarsmuseum, Pionjärvägen 6 i Uddevalla.

Föreningen kommer i samband med årsmötet att bjuda på fika.
Dagordning Årsmöte 2021-09-16
1. Mötets öppnande.
2. Val mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två personer att justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Årsmötets behöriga utlysande.
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.
11. Val av ordförande på 2 år
12. Val av vice sekreterare på 2 år
13. Val av tre ledamöter på 2 år
14. Val av två revisorer på 1 år.
15. Val av valberedning.
16. Fastställande av årsavgift.
17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
18. Mötet avslutas.

*30 Oktober  Nigges GarageLat.58.422213 Long.11.926603

* 4 December    Nigges Garage    Lat.58.422213 Long.11.926603

Mer info. och vägbeskrivningar finns under fliken information-kalenderInför körningar, Tänk på att:

Medtag Identitetshandlingar/registreringsbevis samt försäkringsbrev för din bil, detta skall kunna uppvisas på uppmaning av arrangören. Givetsvis skall handlingarna höra till den bil som du har med dig. (Ramnummer/ID-Plåt skall gå att finna). Detta är upp till fordonsägaren att visa/bevisa. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa fordon som inte uppfyller gällande stadgar eller på annat vis anses direkt olämpligt att framföra på området.Kolla gärna in i vår kalender för att hitta körningar. Vet du om någon körning som inte finns med i vår kalender. Skicka gärna ett sms med uppgifter om körningen till Annica på 073-9343285

vid-sidan-av-vagen

 Medlem betalar även halva köravgiften vid våra träffar.INFÖR KÖRNINGARNA

Pris: 200kr medlem, 300 kr icke medlem (medlemsskap kan lösas på plats)

Kontant betalning

Förarmöte kl 10.00

Grill tänds kl 12.30

Körning slut kl 16.00